خرید آنلاین بسته اینترنت ایرانسل مخصوص مودم خانگی TDLTE

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان،بسته اینترنت ایرانسل را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

phone
phone phone
مرحله اول: نوع سرویس را انتخاب کنید
مرحله دوم: بسته مورد نظر را انتخاب کنید
10 گیگابایت
10 گیگابایت

 • مودم خانگی TDLTE
 • هفتگی
 • 272500 ريال با احتساب مالیات

249999ريال
خرید آنلاین
14 گیگابایتی
14 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • هفتگی
 • 354250 ريال با احتساب مالیات

325000ريال
خرید آنلاین
9 گیگابایتی
9 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 277950 ريال با احتساب مالیات

254999ريال
خرید آنلاین
100 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
100 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 327000 ريال با احتساب مالیات

300000ريال
خرید آنلاین
12 گیگابایتی
12 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 332450 ريال با احتساب مالیات

305000ريال
خرید آنلاین
16 گیگابایتی
16 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 386950 ريال با احتساب مالیات

355000ريال
خرید آنلاین
20 گیگابایتی
20 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 436000 ريال با احتساب مالیات

399999ريال
خرید آنلاین
24 گیگابایتی
24 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 479600 ريال با احتساب مالیات

439999ريال
خرید آنلاین
32 گیگابایتی
32 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 566800 ريال با احتساب مالیات

519999ريال
خرید آنلاین
200 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
200 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 599500 ريال با احتساب مالیات

550000ريال
خرید آنلاین
42 گیگابایتی
42 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 648550 ريال با احتساب مالیات

595000ريال
خرید آنلاین
300 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)
300 گیگابایتی (2 تا 7 صبح)

 • مودم خانگی TDLTE
 • ماهیانه
 • 817500 ريال با احتساب مالیات

750000ريال
خرید آنلاین
25 گیگابایتی
25 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سه ماهه
 • 561350 ريال با احتساب مالیات

514999ريال
خرید آنلاین
35 گیگابایتی
35 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سه ماهه
 • 675800 ريال با احتساب مالیات

620000ريال
خرید آنلاین
45 گیگابایتی
45 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سه ماهه
 • 763000 ريال با احتساب مالیات

700000ريال
خرید آنلاین
70 گیگابایتی
70 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سه ماهه
 • 1035500 ريال با احتساب مالیات

949999ريال
خرید آنلاین
140 گیگابایتی
140 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سه ماهه
 • 1853000 ريال با احتساب مالیات

1699999ريال
خرید آنلاین
40 گیگابایتی
40 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 861100 ريال با احتساب مالیات

790000ريال
خرید آنلاین
80 گیگابایتی
80 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 1362500 ريال با احتساب مالیات

1250000ريال
خرید آنلاین
120 گیگابایتی
120 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 1962000 ريال با احتساب مالیات

1799999ريال
خرید آنلاین
160 گیگابایتی
160 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 2398000 ريال با احتساب مالیات

2200000ريال
خرید آنلاین
200 گیگابایتی
200 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 2943000 ريال با احتساب مالیات

2700000ريال
خرید آنلاین
260 گیگابایتی
260 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • شش ماهه
 • 3706000 ريال با احتساب مالیات

3399999ريال
خرید آنلاین
80 گیگابایتی
80 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سالانه
 • 1526000 ريال با احتساب مالیات

1400000ريال
خرید آنلاین
160 گیگابایتی
160 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سالانه
 • 2616000 ريال با احتساب مالیات

2400000ريال
خرید آنلاین
260 گیگابایتی
260 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سالانه
 • 4033000 ريال با احتساب مالیات

3699999ريال
خرید آنلاین
360 گیگابایتی
360 گیگابایتی

 • مودم خانگی TDLTE
 • سالانه
 • 5439100 ريال با احتساب مالیات

4990000ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 30 گیگ)
نامحدود با سرعت 2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 30 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 414200 ريال با احتساب مالیات

380000ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 40 گیگ)
نامحدود با سرعت 2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 40 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 479600 ريال با احتساب مالیات

439999ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 45 گیگ)
نامحدود با سرعت 4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 45 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 523200 ريال با احتساب مالیات

479999ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 60 گیگ)
نامحدود با سرعت 4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 60 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 566800 ريال با احتساب مالیات

519999ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 75 گیگ)
نامحدود با سرعت 8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 75 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 719400 ريال با احتساب مالیات

660000ريال
خرید آنلاین
نامحدود با سرعت 8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 80 گیگ)
نامحدود با سرعت 8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 80 گیگ)

 • مودم خانگی TDLTE
 • نا محدود
 • 757550 ريال با احتساب مالیات

695000ريال
خرید آنلاین
شارژ مستقیم ایرانسل
در شارژ مستقیم ایرانسل،نیازی به وارد کردن کد شارژ نیست و پس از پرداخت سیم کارت به صورت اتوماتیک شارژ می شود.